Liên hệ

Trưởng Ban: Phạm Xuân Quỳnh

0988.798.990

Quản lý ký túc xá

Cô Thịnh: 0979.863.448

Cô Hương: 0166.532.6690

Cơ Sở vật Chất: Thái Bá Hiền

0168.3437566